Beleidsplan

Het beleid van het bestuur is erop gericht uit de genoemde activiteiten, buiten bekendheid geven van het Egmondse vissersverleden, geld te generen voor de exploitatie, onderhoud en een deel hiervan te reserveren voor groot onderhoud.

Tevens is er, i.s.m. de gemeente, KNRM, ERB en de Egmonder Pinck, aan gewerkt om tot één gebouw te komen. Dit gebouw kon in 2018 worden gerealiseerd door heel veel zelfwerkzaamheid, donaties, legaten, sponsoracties, subsidies en alle overige wettige middelen.

Verder is het beleid erop gericht vooral de wat jongere ouderen te interesseren om zo tot een vaarploeg en een onderhoudsploeg te komen.

In het nieuwe pand is tevens een bescheiden boekenkast  ingericht met het accent op de oude houten scheepsbouw.

Contact opnemen

Als u contact met ons op wilt nemen kan dat via e-mail. Overige contactgegevens zijn ook beschikbaar.