Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid

Voorzitter: Jan Lucas Sander
Secretaris: Jogchum de Groot
Penningmeester: Hans Engeln
Leden: Jan Apeldoorn, Kees Imming enĀ  Henk Biesboer

Alle bestuursleden en andere vrijwilligers verrichten de werkzaamheden op vrijwillige basis om niet. Slechts de onkosten worden vergoed. Wel wordt door het bestuur gezorgd voor koffie enz. en op de werkdagen eventueel een broodmaaltijd.

Contact opnemen

Als u contact met ons op wilt nemen kan dat via e-mail. Overige contactgegevens zijn ook beschikbaar.