Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid

Voorzitter: Jan Lucas Sander
Secretaris: Vacant
Penningmeester: Hans Engeln
Leden: Jan Apeldoorn, Kees Imming, Henk Hansler, Henk Biesboer en Bert Broek.

Alle bestuursleden en andere vrijwilligers verrichten de werkzaamheden op vrijwillige basis om niet. Slechts de onkosten worden vergoed. Wel wordt door het bestuur gezorgd voor koffie en op de werkdagen eventueel een broodmaaltijd.

Contact opnemen

Als u contact met ons op wilt nemen kan dat via e-mail. Overige contactgegevens zijn ook beschikbaar.