Doelstelling

    1. De stichting heeft ten doel: Het in stand houden van het cultureel erfgoed en het bevorderen van het historisch bewustzijn bij de inwoners van Egmond en in het land omtrent het visserijverleden van Egmond aan Zee, in het bijzonder het vissersschip de Egmonder pinck “Claes Teunisz”.
    2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  1. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
    • De exploitatie en het in de vaart houden van genoemd vissersschip.
    • Het onderbrengen van genoemd vissersschip in een daarvoor geschikt onderkomen en daar het schip onderhouden en ter bezichtiging te stellen voor het publiek. Dit onderkomen is in 2018 gerealiseerd onder de noemer “Maritiem Centrum Egmond” waarin de KNRM, ERB en de Egmonder pinck onderdak vinden
  2. Middelen: Donaties, sponsorbijdragen, subsidies, exploitatie-inkomsten, entreeheffingen, legaten, erfenissen en alle overige wettig verkregen baten.

Contact opnemen

Als u contact met ons op wilt nemen kan dat via e-mail. Overige contactgegevens zijn ook beschikbaar.