Vis aanlanden te Scheveningen

We werden uitgenodigd door het historisch festival Scheveningen om op zaterdag 20 augustus vis aan te landen met de pinck. Een kolfje naar onze hand voor onze pinck. Als voorganger van de latere bomschuit, is de “Claes Teunisz” met de platte bodem erop gebouwd om te kunnen stranden. Vrijdag de 19e  vertrokken we, om 9 uur was de pinck vlot, onderweg werd er nog gezeild, om 16.15 uur was de pinck binnen de pieren te Scheveningen. De ontvangst van onze bemanning door de KNRM was als vanouds hartverwarmend, er kon in hun boothuis overnacht worden.

De volgende dag moest het gebeuren, er was nog wat versterking uit Egmond gekomen als walploeg. Er werd vis aan boord gebracht, omstreeks 8.40 uur gingen de landvasten los. Nadat de pinck buiten was, werd het grootzeil zonder de bonnet gehesen, na een extra slag kon de pinck aanlanden. Voor het weinige toen aanwezige publiek was de aanlandingsmanoeuvre leuk om te zien, zo dwars in de branding met af en toe een breker tegen de zijkant met buiswater. Het water zakte maar erg langzaam en de pinck kwam niet echt droog te liggen, wel wat jammer voor het publiek. De vis werd door visdragers, in de Scheveningse klederdracht, van boord gehaald en “opgedragen” naar de vismarkt, op het strand zaten drie Scheveningse vissersvrouwen een vleet te boeten.

In de middag tegen tweeën begon de zuidelijke wind toe te nemen en daardoor ook de stroming en branding. Het water begon langzaam op te komen, een extra grondanker, geleend van de KNRM, met een extra landvast om de kop op de zee te houden werd door de zuidelijk wind en noordgaande stroming los getrokken. Uiteindelijk werd de landvast aan het KHV vast gemaakt en toen ging het goed. Het water kwam verder op,  de takel waarmee we normaliter de mast mee omhoog trekken werd aan de ankerkabel vast gemaakt, met het verder rijzen van het water werd de pinck  zo langzaamaan naar dieper water getrokken en kwam rond 15.30 uur vlot. Ze zette koers naar de haven van Scheveningen, maar moest eerst nog de branding van de zandbank nemen, wat nog voor flink wat buiswater zorgde. Nadat de pinck was afgemeerd werd er met de bemanning van KNRM station Scheveningen nog een biertje gedronken.

Wij als bemanning van de pinck en walploeg hebben weer veel nieuwe ervaringen opgedaan. Respect voor de scheepsbouwers van toen hadden we al en nu hebben we weer veel respect gekregen voor de zeelui van toen met het behandelen van de pincken en de latere logge bommen op het strand om ze weer in zee te krijgen.

Contact opnemen

Als u contact met ons op wilt nemen kan dat via e-mail. Overige contactgegevens zijn ook beschikbaar.